వసుంధర అక్షరజాలం

నాయకుడంటే అలా ఉండాలి

  ఈయన పేరు జోస్ ముజికా. దక్షిణ అమెరికాలోని ఉరుగ్వే దేశానికి అధ్యక్షుడు. ఆయన గురించి బిబిసి వార్తల్లో ఏంచెప్పారో తెలుసుకుందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి. ఆయనలాంటి నాయకుడు     మనకి  కావాలని ఎందుకనిపిస్తుందో శ్రీ టి.ఎస్. కళాధర్ పంపిన ఈ సమాచారం చెబుతుంది. మన నేతల దృష్టిలో ఆయన అమాయకుడే మరి.  శ్రీ కళాధర్‍కి ధన్యవాదాలు.

Exit mobile version