జూన్ 20, 2013

ఆహ్వానం- ౩వ ప్రప౦చ తెలుగు రచయితల మహాసభలు

Posted in సాహితీ సమాచారం at 12:31 సా. by వసుంధర

3వ ప్రపంచ తెలుగు రచయితల మహాసభల ఆహ్వానపత్రికకోసం ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి. అందజేసిన డా.  జి.వి. పూర్ణచందుకి ధన్యవాదాలు. వారిని ఈ క్రింది చిరునామాలో సంప్రదించవచ్చు.

డా. జి. వి. పూర్ణచoదు
ప్రథాన కార్యదర్శి, కృష్ణాజిల్లా రచయితల సoఘo
మొదటి అoతస్థు, సత్నాo టవర్స్,
బకిoగ్ హామ్ పేట పోష్టాఫీస్ ఎదురుగా,
గవర్నర్ పేట,విజయవాడ-520 002

సెల్ 9440172642, 9490865365
0866 2577373(ఆ)2538333(ఇ)
purnachandgv@gmail.com>

Leave a Reply

%d bloggers like this: