జూన్ 26, 2013

రచయితల డైరెక్టరీ మలిముద్రణ కోసం

Posted in సాహితీ సమాచారం at 9:51 ఉద. by వసుంధర

ఈ వివరాలు శ్రీ అరిపిరాల సత్యప్రసాద్ పంపారు. వారికి మా ధన్యవాదాలు. వివరాలకు ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి.

2 వ్యాఖ్యలు »

  1. sujala said,

    రచనలేవీ పుస్తక రూప౦లో ముద్రణ జరగని వారు కూడా దీనికి వాళ్ళ వివరాలు ప౦పవచ్చా. ఒకవేళ ప౦పదలచుకు౦టే ఎలా ప౦పాలి?

    • పుస్తకరూపంలో రాకపోయినా ప్రచురితమైన రచనలు ఉంటే చాలునని అనుకుంటున్నాం. ఇంకా వివరాలు కావాలంటే ప్రకటించిన ఫోన్ నంబరు సంప్రదించగలరు.


Leave a Reply

%d bloggers like this: