జూలై 2, 2013

నోముల కథల పోటీ

Posted in కథల పోటీలు at 9:40 సా. by వసుంధర

nomula_poti  ఈ సమాచారం అందజేసిన శ్రీ అరిపిరాల సత్యప్రసాద్- ఈ పోటీకి గడువు తేదీ జూలై 25 అని తెలియజేశారు. వారికి ధన్యవాదాలు.

1 వ్యాఖ్య »

  1. ఈ పోటీ గడువు తేదీ 25 జూలై. గమనింఛగలరు.


Leave a Reply

%d bloggers like this: