జూలై 6, 2013

హాస్య కథలకు ఆహ్వానం

Posted in సాహితీ సమాచారం at 6:06 సా. by వసుంధర

Hashya kathalaku ahvanam  ఈ సమాచారం పంపిన శ్రీమతి పి.వి. శేషారత్నంకు ధన్యవాదాలు.

1 వ్యాఖ్య »

  1. screentalent said,

    Laudable effort. http://www.screentalent.wordpress.com


Leave a Reply

%d bloggers like this: