జూలై 9, 2013

తెలుగు వెలుగు జూలై 2013

Posted in మన పత్రికలు at 6:49 సా. by వసుంధర

telugu velugu (july 13) cover telugu velugu (july 13) contents

2 వ్యాఖ్యలు »

  1. ఆన౦దరావ్ పట్నాయక్,రాయగడ,ఓడిషా said,

    సర్వ౦ శ్రీజగాన్నథమ్ వ్యాస౦ లో గోపి గారు ఒడిషా లోని పూరిక్షేత్ర౦ గురి౦చి అద్భుతమైన భాస్య౦ చెప్పరు.ఓడ్రదేస౦ లో పుట్టి పెరిగిన మాకే అమిత ఆశ్చర్యాన్ని కలుగ జేసి౦ది ఈ నెల వ్యాస౦.రచయితకి అభిన౦దనలు.అటువ౦టి రచనలు ప్రోత్సహి౦చిన పత్రికకు శుభాభి౦దనలు
    ఆన౦దరావ్ పట్ననాయక్,రాయగడ

  2. shankarvoleti said,

    I purchased this book and enjoyed a lot with collegues and friends


Leave a Reply

%d bloggers like this: