జూలై 25, 2013

ఇయం సీతా మమ సుతా

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 7:48 సా. by వసుంధర

జీవజాలానికి గాలి, నీరు ఎలాంటివో- మనుషుల్లో పురుషుడికి మహిళ అలాంటి వరం. ఆ విషయాన్ని హృద్యంగా చెప్పిన ఓ చక్కని చిన్న ఆంగ్ల కథని శ్రీదేవి మురళీధర్ పంపించారు. వారికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ దానికి తెలుగు అనువాదాన్ని ఇక్కడ అందిస్తున్నాం.

daughter & father  పెళ్లయ్యాక ఆ దంపతులకి అది తొలి రోజు. ఎవరొచ్చినా తలుపు తియ్యకూడదని ఆ దంపతులు నిర్ణయించుకున్నారు. ఆ రోజు భర్త అత్తమామలొచ్చి తలుపు తట్టారు. భార్యాభర్తలు ముఖముఖాలు చూసుకున్నారు. తలుపు తియ్యాలనుకున్నవాడే- ఒప్పందం గుర్తుకి రావడంతో తలుపు తియ్యలేదు. ఆమె అత్తమామలు  వెళ్లిపోయారు. అదేరోజున కాసేపటికి భర్త త్యల్లిదండ్రులు వచ్చారు. భార్యాభర్తలు మళ్లీ ముఖముఖాలు చూసుకున్నారు. భార్యకు ఒప్పందం గుర్తుంది కానీ ఆమె నెమ్మదిగా, ‘నా తలిదండ్రుల్ని ఇలా వెనక్కి పంపించలేను’ అంది కళ్లనీళ్లతో. అమె వెళ్లి తలుపు తీస్తే భర్త ఏమీ అనలేదు.

ఏళ్లు గడిచాయి. ఆ దంపతులకి క్రమంగా ముందు నలుగురు అబ్బాయిలు, తర్వాత ఓ అమ్మాయి పుట్టారు. తనకి అమ్మాయి పుట్టినప్పుడా భర్త ఘనమైన విందు ఏర్పా టు చేసి తనకి తెలిసిన వారందర్నీ ఆహ్వానించాడు. ఆశ్చర్యపడిన భార్య ఆ రాత్రి భర్తని అడిగింది- అంతకు ముందు సంతానం కలిగినప్పుడు లేని ఈ హడావుడంతా ఇప్పుడెందుకని! దానికా భర్త అన్నాడూ- ఎప్పటికైనా నేను తలుపు తడితే   తెరిచేది అమ్మాయే కదా అని!

10 వ్యాఖ్యలు »

  1. T.S.Kaladhar said,

    నిజంగా నిజం. బాగా రాశారు.


Leave a Reply

%d bloggers like this: