జూలై 28, 2013

స్వాతి ఆగస్ట్ 2, 2013

Posted in మన పత్రికలు at 11:04 సా. by వసుంధర

swati (2 aug 13) cover swati (2 aug 13) contents

2 వ్యాఖ్యలు »

  1. సురేష్ కుమార్ భాగవతుల said,

    పైన ఉన్న ఈ స్వాతిని ఎలా చదవాలొ చెప్పండి.

    • పత్రిక అందుబాటులో లేనివారికి- ప్రచురితమైన అంశాలు తెలుసుకుందుకు, అంశాలు చూసి పత్రిక కొనాలనుకునేవారికి- ఈ టపా సూచికగా సహకరిస్తుంది. కొన్ని పాత పత్రికలు మీకు చదవడానికి నెట్ లో లభిస్తాయి.


Leave a Reply

%d bloggers like this: