జూలై 31, 2013

కథల పోటీ ఫలితాలు- తెలుగు తేజం

Posted in కథల పోటీలు at 7:28 సా. by వసుంధర

telugutejam (july13)phalitalu

2 వ్యాఖ్యలు »

  1. సాదారణ ప్రచురణ కు అంగీకరించినవి రచయితలకు తెలియ చేసారా, అల్లా తెలియ చెయ్యని పక్షం లో వీరికి పంపిన కథలను ఇతర పత్రికలకు పంపుకోవచ్చా? తెలుగు తేజం వారు తెలియచేయ్యగలిగితే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం.

    • మీ అభిప్రాయంతో ఏకీభవిస్తున్నాం. ఈ విషయం ఆ పత్రిక వారికి లేఖ వ్రాస్తే బాగుంటుందేమో.


Leave a Reply

%d bloggers like this: