సెప్టెంబర్ 20, 2013

ఆహ్వానం- కథా కార్యశాల

Posted in సాహితీ సమాచారం at 8:41 ఉద. by వసుంధర

ఈ క్రింది ఆహ్వానం పంపిన శ్రీ సత్యాజీకి ధన్యవాదాలు.

Katha workshop copy

Leave a Reply

%d bloggers like this: