సెప్టెంబర్ 27, 2013

ఆహ్వానం- మనసు ఫౌండేషన్

Posted in సాహితీ సమాచారం at 6:54 సా. by వసుంధర

ఈ ఆహ్వానపత్రిక అందజేసిన శ్రీ దాసరి వెంకటరమణకు ధన్యవాదాలు.

MaNaSu Invitation jashua

Leave a Reply

%d bloggers like this: