అక్టోబర్ 3, 2013

కథలపోటీ ఫలితాలు- రంజని

Posted in కథల పోటీలు at 6:28 సా. by వసుంధర

క్రింద ప్రచురించిన కథల పోటీ ఫలితాలు, రంజని సాహితీ సమితి బ్లాగుకి లంకె– అందజేసిన శ్రీ అరిపిరాల సత్యప్రసాద్‍కి ధన్యవాదాలు.

ranjani resukts oct 3 13

Leave a Reply

%d bloggers like this: