అక్టోబర్ 4, 2013

కథ నాది నటన నీది

Posted in Uncategorized at 11:06 ఉద. by వసుంధర

కథ చెప్పడం ఒక ఆనందకరమైన ప్రక్రియ. చిన్నపిల్లలకు కథ చెప్పడం ఒక దివ్యానుభూతి. ఈ విడియో చూడండి.

1 వ్యాఖ్య »

  1. CS SARMA said,

    ENJOYED WITH KIDS.


Leave a Reply

%d bloggers like this: