అక్టోబర్ 16, 2013

మొక్కలతో మాట్లాడండి

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 7:26 సా. by వసుంధర

మొక్కలకి ప్రాణముందనీ, అనుభూతులున్నాయనీ మొదట చెప్పింది మన శాస్త్రజ్ఞుడు జగదీష్ చంద్రబోస్. ఇప్పుడీ ఆధునిక యుగంలో కంప్యూటర్ ద్వారా మొక్కలతో మాట్లాడి వాటి పెరుగుదలకి దోహదం చెయ్యొచ్చన్న ఈ తాజా వార్త మీతో పంచుకుంటున్నాం.

Now, you can tweet to a plant to help it grow

Washington: Bored of chatting with your friends on social networking sites? Tweet to a plant, instead! It is often said that talking to plants may help them grow, and now a museum in the United States is putting that popular idea to test with a technological twist.
    The museum is investigating the effect of social media on plant growth. The Denver Museum of Nature and Science has created an interactive experiment that lets people tweet to a plant located at the museum through a website dedicated to the project.
    A robot converts the unique message into speech, which then travels through a speaker to the plant, Mashable reported.
    Visitors to the website can actually ‘hear’ the technology at work — as a new tweet comes in, the robot voices it out.
    Another plant currently sits in silence in order to help evaluate the results clearly.
    Over the course of the experiment, the museum will look at the overall growth of both plants as well as the changes in the colour and size of the plants’ leaves. People have so far tweeted words of encouragement to the plant, as well as harsh, expletive-filled messages, a museum representative said. PTI

 

TECH TONIC

Leave a Reply

%d bloggers like this: