అక్టోబర్ 17, 2013

ధరణికి గిరి భారమా?

Posted in లలిత కళలు at 7:08 సా. by వసుంధర

1959 చివర్లో వచ్చిన మంచిమనసుకు మంచిరోజులు చిత్రంలోని ఈ పాట పాడినది రావు బాలసరస్వతి. ఈమె ఎంత అందంగా పాడుతుందో అంత అందంగా ఉంటుంది (సెప్టెంబర్ 1, 2013 ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతిలో వచ్చిన ఈ క్రింద బొమ్మ చూడండి).

venditera bangaram sept 1 2013 అసాధారణ ప్రతిభ ఉన్న ఈ గాయని ప్రతిభ ఎప్పుడెప్పుడు ఎవరెవరికి భారమైపోయిందో తెలుసుకుందుకు ఓపెన్ హార్ట్ విత్ ఆర్కె కార్యక్రమం విడియోలకి ఇక్కడ భాగం 1  భాగం 2  లపై క్లిక్ చెయ్యండి. చదువుకుందుకు వివరాలు ఈ క్రింద ఉన్నాయిః

open heart balasaraswati aug 26 13

3 వ్యాఖ్యలు »

  1. ……..ఎన్నో గాధలు, హృదయ విదారక విషాద చరితలు. తెలుగు ప్రేక్షకుల, శ్రోతల దురదృష్టం అటువంటి గాయనీమణి స్వర మాధుర్యం ఆస్వాదించలేకపోవటం. లోకానికి అలోకనమైన సంగతులను తెలుగు వారికి తెలియజేస్తున్న ఆర్.కే అభినందనీయులు.


Leave a Reply

%d bloggers like this: