నవంబర్ 17, 2013

నేటి కార్టూన్

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 10:29 సా. by వసుంధర

పూర్వం బస్సుల్లో ‘దేవుని స్మరింపుము’ అనే నినాదం ఉండేది. దానిమీద ఎన్నో జోక్సుండేవి. అప్పుడు అలా- ఇప్పుడు ఇలా ఈ క్రింది కార్టూన్‍లోలా

imggallery

2 వ్యాఖ్యలు »

  1. moorthy said,

    స్వర్గానికైతే సంతోషమే
    బయటికి పోలేక ఎవ్వరు రక్షించక బతికివుండగా కాలి బూడిద అవ్వటం నిజంగా నరకం

  2. CS Sarma said,

    It is better to avoid travelling in closed doors buses.


Leave a Reply

%d bloggers like this: