నవంబర్ 29, 2013

భారత భాగ్య విధాత సోనియా

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 1:26 సా. by వసుంధర

ఇటలీలో పుట్టి, ఇంగ్లండు తలుపు తట్టి, ఇండియాలో మెట్టి, భారత భాగ్యవిధాతగా రూపొందిన సోనియా జీవిత వివరాలు ఎందరికో ప్రేరణ కాగలవన్న అభిప్రాయంతో ఈ రోజునుంచి ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక ప్రచురిస్తున్నకథనాన్ని ఇక్కడ ఇస్తున్నాం. 

sonia 1 november 29

1 వ్యాఖ్య »

  1. భారత్ కు దౌర్భాగ్య ప్రదాత, అనర్హులనేత, అసమర్ధుల మాత అని శీర్షిక సరియైనది.


Leave a Reply

%d bloggers like this: