డిసెంబర్ 7, 2013

మన నాణేల్లో నెహ్రూ కుటుంబం

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 8:47 సా. by వసుంధర

ఈ క్రింది నాణేల్ని సేకరించి చాయాచిత్రంగా అందజేసిన డా. పి.వి. సత్యప్రసాద్‍కి ధన్యవాదాలు.

nehru coins pv satyaprasad

8 వ్యాఖ్యలు »

 1. SIVARAMAPRASAD KAPPAGANTU said,

  Nehru and Children, I do not see any parallel. He himself almost ignored his only child and she grew up almost lonely. But still Nehru and Children’s day always beats me too.

 2. sreematha660 said,

  I also wish that ‘Gandhi’ should disappear in other states also. Mohandas is disappearing in the street corners and Indira and Rajiv appeared. Shri Sivaram is wishing that Mohandas should disappear on the currency notes also. If that happens, 2nd October may disappear from the public holidays list also.

  • SIVARAMAPRASAD KAPPAGANTU said,

   Its my normal experience that in blogs, people purposely resort to sarcasm when it is least required. You do not have to be so devious with what I expressed. Did I tell Gandhi should disappear!!!??? What I said is that is it the prerogative of Gandhi alone to apear on currency notes! There are many others, why they are not featured? Why Sivaji cannot be on 100 rupee note? Why lord Prithivi Raj cannot appear on 1000 rupee note, why Ranapratap appear on 500 note, why Jhansi Rani should not appear on currency notes. Is it the domain of one person only?!

  • you have a valid point. we are too much obsessed with certain worthy personalities and unnecessarily add importance to some unrelated personalities. i do not understand the association of nehru’s birthday with children.


Leave a Reply

%d bloggers like this: