డిసెంబర్ 9, 2013

అన్నమయ్య పాటలు

Posted in సంగీత సమాచారం at 8:13 సా. by వసుంధర

డా. తాడేపల్లి పతంజలి అక్షరజాలం వీక్షకులకు సుపరిచితులు. అన్నమయ్యను సుకరమూ, సుపరిచితమూ చెయ్యడంలో సిద్ధహస్తులు. ఇక్కడ అన్నమయ్య గీతం సతులాలా, వెంకటేశ శతకమూ  వారి ద్వారా సుపరిచితం కాగలవు.

Leave a Reply

%d bloggers like this: