డిసెంబర్ 20, 2013

శ్రీశ్రీ (చేతివ్రాతలో) కవిత

Posted in కవితాజాలం at 5:10 సా. by వసుంధర

మరో ప్రపంచం పిలిచిందంటూ మనల్ని తీవ్రంగా హెచ్చరించి- తానిప్పుడు మరో ప్రపంచంలో ఉంటున్న మహాకవి శ్రీశ్రీ అరుదైన కవిత ఆంద్ధ్రజ్యోతి ఆదివారం (డిసెంబర్ 1) సంచికలో వచ్చింది. వారికి ధన్యవాదాలతో ఆ కవితను ఈ క్రింద ఇస్తున్నాం.

sree sree kavita

Leave a Reply

%d bloggers like this: