వసుంధర అక్షరజాలం

కవిగా మావో

సామ్యవాదానికీ కవిత్వానికీ ప్రత్యేకమైన లంకె ఉంది. తెలుగులో ఉద్యమ కవితల గురించి అందరికీ తెలిసినదే. చైనా దేశానికి మాజీ నేత మావోని కవిగా పరిచయం చేస్తుంది- నేటి ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికలో ఈ వ్యాసం-

Exit mobile version