జనవరి 2, 2014

నాకున్నది ఒక చక్కని బొమ్మ

Posted in వసుంధర రచనలు at 8:51 సా. by వసుంధర

nAkunnadi oka cakkani bomma 1 nAkunnadi oka cakkani bomma 2 nAkunnadi oka cakkani bomma 3 nAkunnadi oka cakkani bomma 4

Leave a Reply

%d bloggers like this: