జనవరి 6, 2014

భూలా హువా కిస్సా యాద్ ఆయా (దహలీజ్)

Posted in హిందీ పాటల అర్థం at 10:15 సా. by వసుంధర

భావగర్భితమైన హిందీ సినీగీతాల్నిఅర్థం, వివరణలతో పాఠకులకి సాధికారంగా, మనోహరంగా పరిచయంచేస్తున్నారు. మాన్యులు బమ్మెర ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికలో. మచ్చుకి దహలీజ్ చిత్రంలో నేడు పరిచయం చేసిన పాటః

hindi song dahlej

Leave a Reply

%d bloggers like this: