జనవరి 8, 2014

సినిమా కథల పోటీ – నది

Posted in కథల పోటీలు at 8:36 సా. by వసుంధర

నది సినిమా కథల పోటీ గురించి గతంలో తెలిపాము కదా! దానికి గడువు తేదీ జనవరి 31 వరకూ పొడిగించినట్లు ఈ నెల సంచికలో ప్రకటించారు.

Leave a Reply

%d bloggers like this: