వసుంధర అక్షరజాలం

కంప్యూటర్లో డేటా రికవరీ

జనవరి 8 2014 ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికలో వచ్చిన ఈ క్రింది వ్యాసం కంప్యూటర్ వాడేవారికి ప్రయోజనకరం కావచ్చు.

Exit mobile version