జనవరి 12, 2014

నేటి కార్టూన్

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:27 సా. by వసుంధర

చట్టానికి కళ్లు లేకపోయినా చేతులున్నాయి.  ఉండీ ఉపయోగించని నోటిని సామాన్యుడు ఉపయోగించాలనుకుంటే ఆ చేతులేంచేస్తాయో తెలుస్తుంది. నేడు ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికలో ఈ కార్టూన్ చూడండి.

cartoon aj

Leave a Reply

%d bloggers like this: