జనవరి 15, 2014

అనాదిగా జరుగుతున్న అన్యాయం ఇదిలే

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:36 సా. by వసుంధర

అనాదిగా జరుగుతున్న అన్యాయం ఇదిలే, అదేమిటో ఆడదంటె మగవారికి అలుసులే- అన్నారు అచార్య అత్రేయ తేనెమనసులు చిత్రంలో ఒక పాటలో. అదే వినిపిస్తుంది డిసెంబర్ 24, 2013 ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికలోని ఈ మాటలో-

manasuna unnadi

Leave a Reply

%d bloggers like this: