జనవరి 15, 2014

ఆలయాన వెలసిన ఆ దేవుని రీతి

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:43 సా. by వసుంధర

ఆలయాన వెలసిన ఆ దేవుని రీతి, ఇల్లాలే ఈ జగతికి జీవన జ్యోతి- అన్నారు కవి వీటూరి (వేటూరి కాదు) దేవత చిత్రంలో ఓ పాటలో. అదే అనిపిస్తుంది డిసెంబర్ 11, 2013 ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికలోని ఈ మాటలో-

temple to wife

Leave a Reply

%d bloggers like this: