జనవరి 22, 2014

తోడు నీడ- తృతీయ వార్షికోత్సవం

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 8:38 సా. by వసుంధర

THODU-NEEDA
Self Empowered and Welfare of Aged Association,
 (Regd.No.804/2010)
Flat No. 106, Balaji Residency, Gokul nagar, Tarnaka, Hyderabad (AP), India.
  
Cordially invites you for
Third Anniversary Celebrations
 
THODU-NEEDA (SEWAA) Information Center in Andhra Pradesh
At
Lions Bhavan, Beside HDFC Bank, Near Paradise Hotel, Secunderabad
 
On Sunday 26th January 2013, at 10.30 AM
 
Chief Guest
Dr. R.V. Chandravadan IAS, Mission Director, Rajiv Education & Employment Mission in Andhra Pradesh (REEMAP), AP
 
Special Guest
Sri.V. V. Lakshmi Narayana, IPS, Ex:JD, CBI
Guest of honor
Sri. Mr. Yandamoori Veerendranath , Writer and Charted Accountant.
Sri. S. Dass, Director, State Head, HelpAge India.
Sri. T.V.Jayaprakash Reddy, Cine Artist.
 
Special Invitees
Sri. Y. Yatendra Yadav,                                         Smt.Y. Lakshmi Prasanna,
Deputy Director, HelpAge India.            Senior Bank Manager, ING Life Insurance.
 
                              
For Details :
Smt.NM.Rajeswari, President,
THODU NEEDA (SEWA).
Mobile : 08106367014, 9393395269, 9885893796
Email: thoduneeda2010@gmail.com
WWW.thoduneeda.org

Leave a Reply

%d bloggers like this: