వసుంధర అక్షరజాలం

ఆసరాకై ఆశ్రయం

వృద్ధాప్యంలో ఒంటరి మనిషికి ఆసరా కావాలి. అయినవాళ్లు ఆసరా ఇవ్వకపోతే- ఆసరా ఇవ్వగలవాళ్లకి ఆశ్రయమిస్తే- అర్థం చేసుకోవాలిగా! ఆంధ్రజ్యోతి నవంబర్ 26న వచ్చిన ఈ కథనం మీముందు….

Exit mobile version