ఫిబ్రవరి 3, 2014

స్వాతి మార్చి 2014

Posted in మన పత్రికలు at 9:42 సా. by వసుంధర

ఈ సంచికలో నవలానుబంధంతో పాటు జొన్నలగడ్డ రామలక్ష్మి కథ ‘భిన్నత్వంలో ఏకత్వం’ కూడా ఉంది.

cover march 2014 contents march 2014

Leave a Reply

%d bloggers like this: