ఫిబ్రవరి 18, 2014

అందరు అందరే అందరందరే

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 6:48 సా. by వసుంధర

నానృషిః కురుతే కావ్యం అన్నారు పెద్దలు. అలనాడు శ్రీనాథుడు ఈ క్రింది పద్యాన్ని ఎవర్ని ఉద్దేశించి చెప్పాడో కానీ అది నేటి కాలమాన పరిస్థితులకు ఇంత చక్కగా ఎవరికి వర్తిస్తుందో ప్రత్రిఒక్కరికీ చెప్పకనే తెలుస్తుంది. సమయానుగుణంగా ఈ పద్యాన్ని పంపిన మోచర్ల శ్రీహరికృష్ణ గారికి ధన్యవాదాలు.

శ్రీనాధుని కవితా చమత్కారములు – ( పౌనరుక్త్య చమక్రుతి) 

“కొందరు ప్రాక్కిటీస్వరులు, కొందరు కాలుని  ఎక్కిరింతలున్
కొందరు భైరవాశ్వములు, కొందరు పార్ధుని తేరి టెక్కెముల్
కొందరు కృష్ణ జన్మమున గూసిన వారలు నందరందరే 
యందరు నందరే మరియు నందరు నందరే యందరందరే”
 
ప్రాక్కిటీస్వరులు = పందులు 
 
కాలుని  ఎక్కిరింతలు = దున్నపోతులు 
 
భైరవాశ్వములు = కుక్కలు 
 
పార్ధుని తేరి టెక్కెముల్ = కోతులు 
 
కృష్ణ జన్మమున గూసిన వారలు = గాడిదలు 

6 వ్యాఖ్యలు »

 1. Rayaprolu Sudhakar said,

  Thanks for posting our literature

 2. Mocherla Sri Hari Krishna said,

  ప్రాక్కి టీస్వరులు = ఆది వరాహ స్వాములు – పందులు

  భైరవాశ్వములు = భైరవుని వాహనములు – కుక్కలు

  కాలుని ఎక్కిరింతలు = యముని వాహనములు – దున్నపోతులు

  పార్ధుని తేరి టెక్కెముల్ = అర్జున రధ ధ్వజములు – కోతులు (జెండా ఫై కపి రాజు)


Leave a Reply

%d bloggers like this: