ఫిబ్రవరి 23, 2014

హనుమంతుడూ- పార్లమెంటు బిల్లూ

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 7:49 సా. by వసుంధర

నేటి రాజకీయాల్నినాటి పురాణగాథలతో అన్వయించడంలో మన పత్రికలు చేరుకున్న ఎత్తుకి నిదర్శనం నేడు ఆంధ్రజ్యోతి ఆదివారం అనుబంధంలో వచ్చిన ఈ కామెంట్. జనం ఈ స్థాయికి చేరుకునే రోజుకోసం ఆశగా ఎదురుచూద్దాం.

comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: