ఫిబ్రవరి 26, 2014

నేటి కార్టూన్

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 10:27 సా. by వసుంధర

1985లో జ్యోతి మాసపత్రిక జూలై సంచికలో మా కథ ఆలస్యం వచ్చింది. అది సామాన్యుడి జీవితంలో పరామర్శలో జరుగకూడని ఆలస్యం గురించి. రాజకీయపరంగా అలాంటి ఆలస్యాన్ని విశ్లేషించింది నేటి ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికలో కార్టూన్. 

cartoon aj

Leave a Reply

%d bloggers like this: