ఫిబ్రవరి 28, 2014

నేటి కార్టూన్

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:40 సా. by వసుంధర

ఎవరికి ఎవరు కాపలా? (ఆంధ్రభూమి దినపత్రిక ఫిబ్రవరి 28, 2014)

cartoon ab

వస్తున్నారు పోతున్నారని ఈ ఏర్పాటు చేశా..!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: