మార్చి 6, 2014

నేటి కార్టూన్

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:58 సా. by వసుంధర

ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఎన్నికలు, ఎన్నికలు, ఎన్నికలు. వాటికోసం లకారాల మీద లకారాలు ఖర్చు చేస్తే- ఎన్నికలలు, ఎన్నికలలు, ఎన్నికలలు? 

నేటి Deccan Chronicle దినపత్రికలో వచ్చిన ఈ కార్టూన్ చూడండి!

cartoon dc

Leave a Reply

%d bloggers like this: