మార్చి 7, 2014

స్వప్న మార్చి 2014

Posted in మన పత్రికలు at 8:30 సా. by వసుంధర

swapna (3-14) cover swapna (3-14) contents

2 వ్యాఖ్యలు »

  1. NALLAPATI SURENDRA said,

    swapna april lo vastunda ,rakapotay yapudu vastundo cheagalara

    • మార్చి నెల సంపాదకీయాన్నిబట్టి- ఆ పత్రిక కొంత విరామం తీసుకుంటున్నట్లు తోస్తుంది. అంతకుమించి మాకూ తెలియదు.


Leave a Reply

%d bloggers like this: