వసుంధర అక్షరజాలం

పవన్ ‘ఇజం’

పవన్ వ్రాసిన ‘ఇజం’ పుస్తకం ఈ రోజు విడుదల కానున్నది. ఈ పుస్తకం గురించి నేడు ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికలో వచ్చిన కొన్ని వివరాలుః

Exit mobile version