ఏప్రిల్ 6, 2014

అనగనగా ఒక ‘ఏడ్చే’పల కథ

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 7:34 సా. by వసుంధర

మళ్లీ ఎన్నికలొస్తున్నాయి. చరిత్రను పునరావృతం చేస్తామా, తిరగవ్రాస్తామా అన్నది మన చేతుల్లోకి వచ్చిన చారిత్రాత్మక సమయం. ఈ సమయంలో వచ్చిన ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక ఆదివారం అనుబంధం ‘కామెంట్’ ఈ క్రింద ఇస్తున్నాం. అది విశ్లేషణో, ఆవేదనో, హెచ్చరికో మీరే చెప్పండి.

comment aj

Leave a Reply

%d bloggers like this: