ఏప్రిల్ 17, 2014

నేటి కార్టూన్లు

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:42 సా. by వసుంధర

అయ్యా, అమ్మా! ఎన్నికలొచ్చేస్తున్నాయి కానీ మన అభ్యర్థుల విషయంలో ఇదీ వరస! (మొదటిది deccan Chronicle, రెండవది ఆంధ్రభూమి)

cartoon dc cartoon ab

Leave a Reply

%d bloggers like this: