వసుంధర అక్షరజాలం

నేటి కార్టూన్

ఈ కార్టూన్లు నేటి ఆంధ్రభూమి, Deccan Chronicle దినపత్రికలో వచ్చాయి.

గ్రీన్, రెడ్ లైట్లు పెట్టారు! గ్రీన్ వెలిగితే ఉన్నట్టు!! రెడ్ వెలిగితే లేనట్టు!!

 

Exit mobile version