మే 7, 2014

నిగ్గదీసి అడిగే ఉదయ భాను కిరణం

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 12:23 సా. by వసుంధర

udayabhanu toi udayahanu

అందానికి అందం ఆమె. చందానికి చందం ఆమెది. గ్లామర్‍, సామాజికస్పృహల అపూర్వ మేళనం ఆమె. భాష, ఉచ్చారణ, భావప్రకటనలలో దిట్ట ఆమె. సరదాగా కనిపించే మేధావి. అందుకే తెలుగు యాంకర్లలో ఆమెది ఒక విశిష్ట స్థానం. హృదయాంజలితో పలకరించినా, ఢీ కొడుతూ హుషారెక్కించినా, రేలారేరేలా లో జానపదాలు వినిపించినా, సినిమాలలో కవ్వించినా
ఆమెది ఓ ప్రత్యేకత.  ఇటీవల ఆమె సామాజిక ప్రయోజనమే ప్రధానంగా ‘నిగ్గదీసి అడుగు’ అనే కార్యక్రమాన్ని టివి 9 ఛానెల్ ద్వారా అందిస్తోంది. ఆమెనీ, ఆ ఛానెల్‍నీ అభినందిస్తూ- ఈ విషయమై ఏప్రిల్ 29 Times of India- Hyderabad Timesలో వచ్చిన వ్యాసాన్ని ఈ క్రింద అందిస్తున్నాం. ‘నిగ్గదీసి అడుగు’ కార్యక్రమం మచ్చు కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి.

I DON’T CARE ABOUT THE DEATH THREATS

Presenter Uday Bhanu gets candid about her awareness program Niggatheesi Adugu, politics, movies and more

Sashidhar.Adivi@timesgroup.com 

Although, the allure of the idiot box was too hard for Udaya Bhanu to resist, she isn’t just content with doing entertainment shows. Being in showbiz since the age of 12, Udaya has always been socially aware. The need to bring to light social evils and other issues made her kickstart the highly popular programme, Niggatheesi Adugu. Quiz her on why she took up this challenging and controversial project, and she says, “I’ve been very active and vocal about social issues since childhood. Even if you watch my earlier TV shows, you’ll see that I’ve been sensitive and emotional towards them. For my shows, I’ve travelled to rural areas and interacted with people at grassroot levels. So, I know their sufferings and pain and connect with them. There are so many scandals unravelling around us and it’s disturbing to know that public money is being misused. I’ve been planning a social awareness show for a long time. I cannot see people with criminal background contesting elections and have decided to take this initiative.” 
AN EYE-OPENER
Although, the anchor has ruled the roost in different avatars on TV, being the host of such a controversial program has been a unique experience for her. “I love doing programs that have audience connect and personally, the 

show is an eye-opener. The program has changed my perception towards societal issues. I know there are social evils in the society and if you want to fight against them, you need to start somewhere,” explains Udaya. Instead of sitting and grumbling about the corrupt system, Udaya decided to sit up and do something. “Niggatheesi Adugu is my small contribution towards society. You’ll see the real me in the show,” she says. 
DEATH THREAT LOOMING LARGE
Despite the popularity of the programme, it came with its share of problems — most scary being death threats. “The show left a few politicians red-faced. They harassed and tried to attack me. Since I’ve been travelling to rural areas, all through my journey, I was nervous and always had the fear of death. I don’t understand why politicians’ cronies are threatening me. Is it because I’m questioning them? Or trying to bring out the truth?” she asks. But the lady has displayed immense strength in times of conflict. “I don’t mind the death threat,” she says, adding, “As long as I’m strong and question the politicians on their responsibilities whilst urging people to think for themselves, I don’t care.” 

NOT SO FLATTERING COMMENTS
While one section has lauded Udaya’s efforts, another has been active in passing lewd comments against the anchor on her social networking page. “When I do an item song, I get so many appreciation calls from the industry. But when I do a program like this, I hardly get any pings. I don’t mind that though. I’m an independent woman and continue to do TV shows that come my way. I recently opened my official FB account, but people keep posting vulgar and explicit messages, despite warning them that they are liable to prosecution under cyber laws. There are four to five fake accounts on my name. Though I’ve requested the authorities to take them down, they haven’t helped,” laments the former actress. 

NO POLITICS PLEASE
Thanks to her TV show, there have been rumours about Udaya joining politics. But the anchor-actress refutes such claims. “Almost all political parties have approached me to either join their party or offered me money to campaign for them. I could have earned a lot, but I’ve turned them down. Instead, I decided to do an awareness program to educate people to ‘think before you ink’,” she says, adding, “I’m currently busy with my TV commitments and don’t have any plans of signing movies at the moment.

Leave a Reply

%d bloggers like this: