మే 25, 2014

మత్తు విషాదంలో సైకిల్

Posted in క్రీడారంగం at 9:39 సా. by వసుంధర

సారీ- ఇది రాజకీయాల సైకిల్ కాదు. క్రీడాస్ఫూర్తికి మారుపేరైన సైకిల్. ఏప్రిల్ 23 నవ్య వారపత్రికలో వచ్చిన ఈ ప్రయోజనాత్మక వ్యాసం ప్రతి ఒక్కరూ చదివి తీరాలి.

Page-27

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: