మే 25, 2014

సాహితీ భోజనాలు

Posted in కవితా చమత్కృతులు at 9:16 సా. by వసుంధర

ఆసక్తికరమైన ఈ వ్యాసం ఏప్రిల్ 14 ఆంధజ్యోతి దినపత్రికలో వచ్చింది.

sahitibhojanam

Leave a Reply

%d bloggers like this: