మే 30, 2014

చీకటితో వెలుగు

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 8:50 సా. by వసుంధర

చీకటి అంటే నలుపు. వెలుగు ఆంటే తెలుపు. చీకటి వెనుక వెన్నెల రాదా అని పాడుకుంటాం. అది మామూలు విషయం. కానీ డబ్బు-  ఆంటే ధనలక్ష్మి- అన్నింటినీ తారుమారు చెయ్యగలదు. చీకటి తదుపరి కాదు- చీకటితోనే వెలుగును తేగలదు. మేమంటున్నది నల్ల ధనం గురించని మీకు అర్థమయ్యే ఉండాలి. ప్రస్తుతం మోదీ ప్రభుత్వం నల్లధనం విషయమై తీసుకున్న నిర్ణయానికి నిన్న ఆంధ్రభూమి సంపాదకీయ స్పందన– చదివారుగా. నేడు ఆంధ్రజ్యోతిలో స్పందన మీతో పంచుకోవాలని….

black money

Leave a Reply

%d bloggers like this: