మే 30, 2014

నేటి కార్టూన్

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 8:21 సా. by వసుంధర

cartoon ab1

బ్యాంకులో ఉన్నదేనా? లేక ఇంట్లో దాచినదాన్ని కూడానా..!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: