మే 31, 2014

నేటి కార్టూన్

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 8:50 సా. by వసుంధర

cartoon ab

మునిగినప్పుడు ఒక్కడు రాడు! ఇప్పుడేమో ఇంతమంది వచ్చిపోతున్నారు!! (ఆంధ్రభూమి మే 31)

cartoon eenadu

మనం వెళ్లి లాక్కురావాల్సిన పని లేదు. అతనే వస్తున్నాడు. (ఈనాడు మే 31)

Leave a Reply

%d bloggers like this: