జూన్ 1, 2014

మేధో మథనానికి ఇంక సెలవు

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 10:04 సా. by వసుంధర

ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికలో జాహ్నవి నిర్వహణలో వస్తున్న అభినమ్దనీయమైన ‘మేధో మథనం’ శీర్షిక నేటితో ముగుస్తున్నది. ఆ చివరి వ్యాసం మీతో పంచుకోవాలని…..

medhOmathanam 1 medhOmathanam 2. jpg

Leave a Reply

%d bloggers like this: