జూన్ 8, 2014

బాల్యం నాడు-నేడు

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:40 సా. by వసుంధర

comment aj adivaram

ఆంధ్రజ్యోతి ఆదివారం జూన్ 8

2 వ్యాఖ్యలు »

  1. amarsadika said,

    Nice article.
    Regards,
    http://sadikaamar.blogspot.in/

  2. గతము ఎంత దూరమో వర్తమానము అంత దగ్గర.శోచనీయము. ఒకటేమిటి! పాఠశాలలు ఎంత దూరాన వుండేవో! వైద్యశాలలు అంత దగ్గరగా ఉన్నై. స్వానుభవములో గతములో ఇప్పటి నవ్యాంధ్ర ప్రదేశ్ ని, వర్తమానములోని భాగ్యనగరమును దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్పిన మాట. గ్రహింతురుగాక!


Leave a Reply

%d bloggers like this: