జూన్ 9, 2014

అదిగో స్వర్ణాంధ్ర

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 8:40 సా. by వసుంధర

adigo svarnandhra

ఈనాడు జూన్ 9

1 వ్యాఖ్య »

  1. చక్కటి వ్యాసం. కలలను ఎలా సాకారం చేసుకోవాలో ఆచరణాత్మకమైన సూచనలతో సాగింది. ఈ బృహత్ ప్రయత్నములో ప్రభుత్వముతో పాటు ప్రజలుకూడ స్వార్ధరహితముగా కృషిచేసినట్లైన గమ్యాలను త్వరగా చేరగలమన్నది ఆచరించి చూపిన జపాను దేశములాంటి స్ఫూర్తితో పనిచేయాలి. రాష్ట్రాన్ని ప్రగతిపధమువైపు తీసుకొని వెళ్ళే క్రమములో స్వార్ధరహితముగా కృషిచేసిన నాస్తి దుర్భిక్షం.


Leave a Reply

%d bloggers like this: